Vitajte Neregistrovaný užívateľ na stránkach GastroSlovník.sk Dvojica #7
 
Dnes je Streda, 27 Máj 2020 · Dvojica #7

Senzorické hodnotenie potravín a nápojov (ID:4654)


Senzorické hodnotenie potravín a nápojov

Senzorické laboratórium FCHPT STU ponúka dvojdenné akreditované kurzy, ako aj iné druhy školení zo senzorického hodnotenia výrobkov pre: pracovníkov potravinárskeho a chemického priemyslu (kozmetické výrobky, pitnej a pitnej vody, obalov a obalových materiálov), terénnych a laboratórnych pracovníkov RÚVZ, SOI, akreditovaných skúšobných laboratórií a pod., študentov, doktorandov, pedagogických pracovníkov.

Pracovníci Senzorického laboratória sa už od r. 1965 venujú moderným metódam zmyslového posudzovania potravinárskych surovín, polotovarov, prídavných látok a výrobkov. Naše takmer 50 ročné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v tejto oblasti ponúkame i pracovníkom potravinárskeho, chemického, kozmetického priemyslu, výskumu, kontrolných inštitúcií ale aj potravinových reťazcov. Doteraz sme zrealizovali 124 kurzov, ktoré absolvovalo vyše 3000 záujemcov. Laboratórium je na túto činnosť akreditované MŠ SR. Pre verejnosť ponúkame nasledovné akreditované kurzy, ktoré sú zamerané všeobecne alebo špeciálne na jednotlivé druhy komodít:
• Senzorické hodnotenie vína
• Senzorické hodnotenie destilátov
• Senzorické hodnotenie potravín
• Senzorické hodnotenie piva
• Senzorické hodnotenie nealkoholických nápojov
• Senzorické hodnotenie mliekarenských výrobkov
• Senzorické hodnotenie mäsových a hydinových výrobkov
• Senzorické hodnotenie pekárskych a cukrovinkárskych výrobkov
• Senzorické hodnotenie vody
• Senzorické hodnotenie obalov a obalových materiálov
• Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov
• Senzorické hodnotenie hotových jedál a polotovarov
• Senzorické hodnotenie farmaceutických výrobkov

Pracovisko na objednávku vykonáva tiež expertízne posudky, senzorické hodnotenie potravín a nápojov pre účely prieskumu trhu, posúdenie nových aditívnych látok, vypracovanie senzorických profilov, hodnotiacich schém a podobne.
Na organizovaní kurzov sa okrem pedagogických pracovníkov potravinárskych oddelení FCHPT STU podieľajú aj významní odborníci zo zdravotníctva, potravinárskeho výskumu (Výskumný ústav potravinársky, Výskumný ústav mliekarenský), školstva (Ústav chemie a analýzy potravin FPBT, VŠCHT Praha, EU, Bratislava) pracovníci kontrolných zložiek a výroby.

Kurzy trvajú podľa zamerania 2 až 3 dni, počas ktorých sa účastníci naučia po teoretickej aj praktickej stránke správne hodnotiť senzorickú kvalitu potravinárskych (ale aj iných priemyselných) výrobkov podľa súčasných najnovších poznatkov, EN a ISO noriem. Po ukončení kurzu dostanú účastníci Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou vydané podľa zákona NR SR č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Okrem toho, záujemcovia po vykonaní skúšok môžu zéskať Osvedčenie vybraného posudzovateľa, ktoré sa vyžaduje pri hodnotení vybraných komodít (vína a liehovín na súťažných prehliadkach kvality), pri zahraničných auditoch, pri akreditácii skúšobných laboratórií, pri akreditácii výroby podľa ISO 9001.

Bližšie informácie Vám podá odborný garant kurzov:
Prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc, Senzorické laboratórium, FCHPT,STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava na mailových adresách: alexander.pribela@stuba.sk, a.pribela@centrum.sk, xkockovam@stuba.sk (Ing. M. Kocková) alebo telefónnych číslach: 0917279565, 02/ 59 325 436. Pozri tiež www.chtf.stuba.sk/kvhp.

Inzerát pridal

Meno: Senzorické laboratórium FCHPT STU

E-mail: monika.kockova(at)gmail.com

Telefón: 0917 279 565

Pridané: 10 Dec. 2011

Počet videní: 4742x

Lokalita

Slovensko, Bratislava

Cena

od 60 do 170 €

Galéria obrázkov